True

Investerare

Om INVISIO

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem med hörselskydd som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera samt arbeta effektivt.

INVISIOs tillväxt gynnas av strukturell efterfrågan på bolagets produkter. Parallellt driver INVISIO marknadstillväxten genom att utveckla nya, innovativa lösningar som ersätter traditionella produkter.

VD kommenterar delårsrapporten januari-juni 2020

”INVISIO har under andra kvartalet 2020 utvecklats väl och i enlighet med den fastslagna strategin, vilket betyder en fortsatt satsning på produktutveckling och organisationsuppbyggnad inom FoU, försäljning och marknadsföring. Satsningen inbegriper en intensifierad bearbetning av marknadsområdet polis och säkerhet.

Under kvartalet har bolaget även vunnit ett antal mindre beställningar avseende Intercom-systemet samt erhållit initiala order på det personliga systemet på nya marknader i Asien.

Påverkan på verksamheten av Covid-19 är begränsad till inställda eller senarelagda branschmässor samt viss försening i globala leveranskedjor och administrativa processer hos kunderna.”

Lars Højgård Hansen, VD

Årsstämma 2020

INVISIOs årsstämma 2020 ägde rum den 5 maj 2020 i Stockholm.

Bolagsstämma