Ledning

Lars Højgård Hansen

CEO

VD och koncernchef sedan 2007. Anställd: 2006.
Född 1963.

Lars Højgård Hansen har lång
erfarenhet av internationell
försäljning och marknads-föring främst inom teknik-bolag och har tidigare haft ett flertal ledande  marknadsbefattningar inom Sony
Ericsson-koncernen och GN
Store Nord.


Utbildning: Graduate Diploma (HD), Copenhagen Business School samt Executive MBA, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Innehav: 431 511 aktier och
59 000 optioner.*

Thomas Larsson

CFO

Anställd: 2012.
Född 1964.


Thomas Larsson har lång erfarenhet från olika finans- och ekonomiroller i såväl börsbolag som privata bolag i olika utvecklingsfaser, bland annat från Pharmacia och Doro Nordic AB. Thomas kommer närmast från rollen som CFO för Systemtextgruppen AB.

Utbildning: Civilekonom, Växjö Universitet.

Innehav: 262 038 aktier och
29 000 optioner.*

Carsten Aagesen

SVP Global Sales & marketing

Anställd: 2007.
Född 1968.


Carsten Aagesen har lång erfarenhet av internationell försäljning och marknadsföring från ledande positioner inom bland annat GN Netcom A/S och Apple. Tidigare erfarenheter innefattar marknadsdirektör på GN Netcoms mobildivision samt marknadschef på Apple Nordic & Benelux.

Utbildning: Cand.merc. Marketing and Strategic Management, Copenhagen Business School.

Innehav: 37 058 aktier och
29 000 optioner.*

Joakim Birgersson

SVP Operations

Anställd 2018. 
Född 1964.

Joakim Birgersson har mångårig erfarenhet från säkerhets- och hörselskyddsindustrin och har haft ledande positioner på både små och stora tillverkande bolag, såsom Sordin och Peltor. Han kommer närmast från tjänsten som Corporate Vice President and General Manager Europe på MSA Safety.

Utbildning: Maskiningenjör. Universitetsstudier. Diplomutbildning Marketing.

Innehav:  32 000 aktier och 29 000 optioner.*

Ray Clarke

SVP Sales North America

Anställd 2017
Född 1961

Ray Clarke har många års erfarenhet inom försvars- och säkerhetsbranschen där han innehaft olika ledande positioner. Ray har lett globala försäljnings-, marknadsför-ings- och affärsutvecklings-team inom teknikintensiva företag som Draeger, Mine Safety Appliances och Revision Military.

Utbildning: Bachelor of Science, West Virginia University.

Innehav: 12 000 aktier och 29 000 optioner.*

Jan Larsen

SVP R&D

Anställd: 2007.
Född 1962.

Jan Larsen har mångårig erfarenhet från produktutveckling av olika typer av hörsel- och akustikapplikationer och har haft ett antal ledande befattningar inom R&D på GN Store Nord, Netcom A/S, UnoMedical A/S och Oticon A/S.

Utbildning: Elektronikingenjör med kandidatexamen, Danmarks Tekniske Universitet, Köpenhamn samt Graduate Diploma (HD-O), Copenhagen Business School.

Innehav: 89 921 aktier och
29 000 optioner.*


*Senast uppdaterad 2022-07-31