Optionsprogram

Personaloptionsprogrammet 2020/2023

Vid årsstämman den 5 maj 2020 beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, inrätta ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram, Personaloptionsprogrammet 2020/2023.

Programmet riktar sig till samtliga anställda inom INVISIO-koncernen och omfattar sammanlagt högst 700 000 teckningsoptioner. Baserat på antalet idag utestående aktier blir maximal utspädningen till följd av Personaloptionsprogrammet 2020/2023 cirka 1,6 procent av utestående aktier och röster om samtliga personaloptioner utnyttjas till att förvärva nya INVISIO-aktier. Tilldelning av personaloptioner skedde den 7 maj 2020.

Personaloptionsprogrammet 2022/2025

Vid årsstämman den 4 maj 2022 beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, inrätta ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram, Personaloptionsprogrammet 2022/2025

Programmet riktar sig till samtliga anställda inom INVISIO-koncernen och omfattar sammanlagt högst 700 000 teckningsoptioner. Baserat på antalet idag utestående aktier blir maximal utspädningen till följd av Personaloptionsprogrammet 2022/2025 cirka 1,5 procent av utestående aktier och röster om samtliga personaloptioner utnyttjas till att förvärva nya INVISIO-aktier. Tilldelning av personaloptioner skedde den 6 maj 2022.