Styrelse

Annika Andersson

Styrelsens ordförande

Ordförande sedan 2019. Ledamot sedan 2014.
Född 1958.

Annika Andersson arbetar med styrelseuppdrag och som råd-givare inom ägarstyrning. Hon har lång erfarenhet från finans-branschen, bland annat från Fjärde AP-fonden som portfölj-förvaltare och ansvarig för ägarfrågor, information och hållbarhet.

Övriga uppdrag:
Styrelseordförande i Karolinska  Institutet Holding AB, Karolinska Institutet Innovations AB och Sequitor Engineering AB,
styrelseledamot i Jetty AB.

Utbildning:
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Innehav:
22 000 aktier.*

Beroendeställning:
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

  • Ledamot i Revisionsutskottet
  • Ledamot i Ersättningsutskottet

Ulrika Hagdahl

Ledamot

Ledamot sedan 2018.
Född 1962.

Ulrika Hagdahl har tidigare framgångsrikt byggt upp och drivit Orc Software, där hon bl.a. verkade som VD under 1990-2000.

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Beijer Electronics Group AB, Resolution Games AB och AB Idre Golf Ski & Spa.

Utbildning:
Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Innehav:
3 400 aktier.*

Beroendeställning:
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

  • Ordförande i Revisionsutskottet

Martin Krupicka

Ledamot

Ledamot sedan 2018.
Född 1973.

Martin är sedan 2009 VD för Brokk Group, som är en del av Lifco AB. Martin har tidigare arbetat med företagsstrategi och mobila tjänster på Microsoft i USA och som managementkonsult på Connecta och Accenture.

Övriga uppdrag:
VD för Brokk Group. Styrelseordförande i Ahlberg Cameras AB, Aquajet Systems AB, samt Darda GmbH.

Utbildning:
Civilingenjör, Linköpings Tekniska Högskola, MBA från Harvard Business School.

Innehav:
0.*

Beroendeställning:
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

Charlott Samuelsson

Ledamot

Ledamot sedan 2019.
Född 1963.

Charlott är Sr Vice President och chef för divisionen Pattern Generators vid Mycronic AB, ett företag hon innehaft olika ledande befattningar vid sedan 2000.

Övriga uppdrag:
-

Utbildning:
Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola.

Innehav:
2 150 aktier.*

Beroendeställning:
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

Hannu Saastamoinen

Ledamot

Ledamot sedan 2022
Född 1960

Hannu Saastamoinen arbetar som senior rådgivare i Investment AB Latour i Finland.
Han var under åren 2013 till 2020 VD för Swegon Group. Dessförinnan hade Hannu ledande befattningar inom bland annat Munters, Huure Group, TAC Svenska, United Technologies Carrier Corp och Electrolux.

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i Rototec Group AB och MTC Flextex Oy.
Styrelseledamot i Nordic Waterproofing Holding AB, Oy VEHO AB, M&G Group B.V. och Bemsiq AB.

Utbildning
Masters från Handelshögskolan i Helsingfors.

Innehav
0 aktier

Beroendeställning
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

* Senast uppdaterad 2021-12-31.