En överblick av INVISIO

Kärnan i INVISIOs affärsmodell är att på basis av hög kundförståelse utveckla innovativa lösningar som skapar värde för användare och samhälle. Delade värderingar och en samsyn runt mål och strategi är en av nycklarna till framgången. Ett stort antal medarbetare har varit med från första början och utgör idag viktiga bärare av INVISIO-kulturen. 

INVISIO slår vakt om sin konkurrenskraft genom att fokusera på FoU samt marknadsföring och försäljning. Bolaget erbjuder två kompatibla system - den personliga kommunikationsutrustningen och Intercom-systemet.

INVISIOs vunna upphandlingar inom de två kundgrupperna -  militär och försvar samt polis och säkerhetsindustri - gäller ramavtal eller program med lång löptid, ofta upp till fem år.

INVISIO skapar ett unikt värde för enskilda individer och samhället genom att möjliggöra kommunikation i kritiska situationer, vilket gör användarens arbetsmiljö säkrare och ökar effektiviteten samtidigt som hörseln skyddas.

Förstora figuren genom att röra muspekaren över den.

-

 

Ett innovationsföretag med en stark kultur

INVISIO är ett utpräglat innovationsföretag som utvecklar banbrytande lösningar i nära samarbete med kunderna. Delade värderingar och en samsyn runt mål och strategi är en av nycklarna till framgången. Ett stort antal medarbetare har varit med från första början och utgör idag viktiga bärare av INVISIO-kulturen.

Fokusering på kärnan och partnerskap i värdekedjan

INVISIO slår vakt om sin konkurrenskraft genom att fokusera på FoU samt marknadsföring och försäljning. För tillverkningen av produkterna svarar utvalda europeiska producenter på kontraktsbasis. Att lägga ut tillverkningen ger INVISIO skalbarhet och möjlighet att hantera variationer i ordervolymer.

Två erbjudanden

INVISIO erbjuder en personlig kommunikationsutrustning och ett Intercom-system. Det personliga systemet möjliggör kommunikation i bullriga miljöer samtidigt som det skyddar hörseln. Intercom-systemet gör det möjligt för användare av den personliga utrustningen att koppla upp sig mot interna och externa kommunikationssystem i exempelvis fordon, helikoptrar och båtar.

Portfölj med långa kontrakt

INVISIOs vunna upphandlingar gäller ramavtal eller program med lång löptid, ofta upp till fem år och i vissa fall sju år. Inom ramen för dem sker ytterligare samarbete. Konkurrenter som vill göra sig gällande måste lägga stora resurser på att ta sig över dessa barriärer.

Två kundgrupper

INVISIOs kunder finns primärt inom militär och försvar samt polis och säkerhetsindustrin. Specialstyrkor och insatsstyrkor är inkörsporten till de större volymerna i den reguljära armén och allmänna polisen. Idag kommer mer än 90 procent av intäkterna från militär- och försvarskunder. Under 2019 har dock INVISIO fått ett genombrott på polismarknaden genom order från tysk och japansk polis samt ramavtal med den svenska polisen.

Värdeskapande

INVISIO skapar ett unikt värde för enskilda individer och samhället genom att möjliggöra kommunikation i kritiska situationer, vilket gör användarens arbetsmiljö säkrare och ökar effektiviteten. INVISIOs hörselskydd motverkar permanent hörselnedsättning och relaterade problem, vilket sparar individen ett stort lidande och samhället höga rehabiliteringskostnader.