Erbjudande

Personliga kommunikationssystem 
Den främsta styrkan med INVISIOs erbjudande är att det är en heltäckande systemlösning, vilket betyder överlägsen funktion och användarvänlighet. Det personliga systemet för användare i fält är fullt ut kompatibelt med Intercom-systemet, vilket innebär att en användare därigenom kan nyttja ett och samma system både under transport och vid förflyttning i fält. Racal Acoustics lösningar för användare i och runt tyngre fordon kommer på sikt vara fullt kompatibla med INVISIOs övriga erbjudanden.INVISIOs system för användare i fält

Styrkor och egenskaper

 • INVISIOs headsets innehåller avancerad teknologi som möjliggör kristallklar kommunikation.
 • Systemet ger både passivt och aktivt hörselskydd.
 • Mikrofoner på utrustningens utsida möjliggör förhöjd situationsmedvetenhet.
 • Erbjuder full integration med andra ljudkällor, till exempel radio, mobiltelefon och mindetektor.
 • Den patenterade IntelliCable®-teknologin möjliggör plug-and-play-integration med all typ av utrustning.

Racal Acoustics system för miljöer med konstant hög ljudnivå

 • Branschledande hörselskydd för fordonsmiljöer tack vare digital aktiv bullerreduktion.
 • Hög kommunikationsförmåga under extrema förhållanden.
 • Robust design som tål krävande och fuktiga miljöer.
 • Hög komfort möjliggör långvarig användning.
 • Kompatibla med alla typer av ljudkällor.
 • Kommer vara fullt kompatibelt med INVISIOs lösningar.Intercom-system

Intercom-systemet erbjuder internkommunikation och uppkoppling i fordonsmiljöer som annars ofta saknar den funktionaliteten. Systemet är antingen portabelt eller fast monterat. 

Styrkor och egenskaper

 • Möjliggör för användare i fordon, båtar och helikoptrar att använda det personliga systemet och därigenom kommunicera inom gruppen trots en utmanande radiomiljö.
 • Ger användarna tillgång till fordonets olika radio- och kommunikationssystem, utifrån den enskilda användarens behörigheter.
 • Erbjuder säkrare övergång från ett transportsätt till ett annat eftersom användarna kan behålla sina radiouppkopplingar och samtidigt använda hörselskyddet.
 • Är fullt kompatibelt med INVISIO IntelliCable® – smarta kablar med teknik som möjliggör sömlös integration till alla typer av nya och äldre kommunikationssystem.