Marknad

Det personliga systemet - INVISIO

Militär- och försvarsmarknaden. INVISIOs primära målgrupp utgörs av teknikmogna länder i Europa och Nordamerika med hög medvetenhet om hörselskyddsfrågor. I dessa länders försvarsmakter tjänstgör cirka två miljoner potentiella användare.

Värdet av den globala försvarsmarknaden för INVISIOs personliga system uppskattas till cirka 20 miljarder kronor. Kunderna gör i regel upphandlingar med intervaller om fyra år vilket innebär att den årliga målmarknaden är ungefär fem miljarder kronor.

Det finns idag cirka 200 000 användare av INVISIOs system och därmed uppgår marknadspenetrationen till 10 procent. Potentialen för fortsatt tillväxt inom målmarknaden är därför stor.

Polis- och säkerhetsmarknaden. Det finns totalt 2,7 miljoner poliser på INVISIOs marknader. Bolaget bedömer att 30 procent av dessa är relevanta för bolagets erbjudande, vilket innebär att målgruppen har 700 000 till 900 000 potentiella användare. Inledningsvis fokuserar INVISIO på polismarknaderna i USA och Europa samt utvalda länder i Asien. Värdet av polis- och säkerhetsmarknaden för INVISIOs personliga system i dessa marknader uppskattas till cirka nio miljarder kronor. Bolaget bedömer att kunderna upphandlar i intervaller om fem till sju år, vilket innebär att den årliga adresserbara marknaden för INVISIOs system är värd ungefär 1,5 miljarder kronor.

Det personliga systemet – Racal Acoustics

Kännetecknande för användare av Racal Acoustics utrustning är att denne ofta är stationerad eller under transport i ett större militärt fordon, eller är verksam i en annan miljö präglad av konstant högt ljud, till exempel start- och landningsbanor för flygplan.


Adresserbara 
fordonsbesättningar med behov av ett headset för kommunikation och hörselskydd uppgår totalt till cirka 1,2 miljoner personer.


Värdet av den globala adresserbara marknaden för varumärket Racal Acoustics uppskattas till cirka 7,0 miljarder kronor. Kunderna gör i regel upphandlingar med intervaller om 
15 år vilket innebär att den årliga målmarknaden är ungefär 0,5 miljarder kronor.

Bolaget bedömer att kunderna kommer att göra upphandlingar i intervaller om fem till sju år, vilket innebär att den årliga adresserbara marknaden för INVISIOs portabla Intercom-system är värd ungefär 500 MSEK.

Det fast monterade systemet. I ett andra steg avser INVISIO att adressera kundernas befintliga fordonsflotta och även tillverkare och utrustare av fordon. Bolaget uppskattar att det finns cirka 650 000 fordon relevanta för INVISIOs erbjudande.

Bedömd livslängd för systemet är cirka tio år, vilket ger en årlig adresserbar marknad på cirka 6,5 miljarder kronor.

Intercom-systemet

Ett portabelt system. Med Intercom-systemet breddar INVISIO sitt erbjudande med en unik kommunikationslösning för användning tillsammans med den personliga utrustningen i fordon, båtar och helikoptrar för militärt eller polisiärt bruk. Systemet kan medföras av den enskilda användaren i en portabel version eller fastmonteras i ett fordon, båt eller annat transportmedel.

INVISIO avser att i ett första skede fokusera på det portabla erbjudandet och rikta det till de nuvarande användarna av det personliga systemet. Bolaget uppskattar att den adresserbara marknaden uppgår till 25 000-40 000 system.