Strategi och mål

Öka marknadsandelen på befintliga marknader

Utöver att vinna nya upphandlingar strävar bolaget efter att öka sin försäljning inom ramen för redan ingångna avtal. Bolaget ska vinna nya kunder samt vidareutveckla affärerna med befintliga kunder på sina marknader i Nordamerika och Europa.

Antal användare fortsätter att växa. Penetrations-graden för det personliga systemet bland försvarskunder i Europa och USA bedöms uppgå till drygt 10 procent.

Bredda produktportföljen genom innovativ utveckling

INVISIO avser att kontinuerligt bredda sin portfölj med användarvänliga, flexibla och kostnadseffektiva produkter. Breddningen sker genom innovativ och kundnära produktutveckling.

Lanseringen av den nya AI och mjukvarubaserad teknikplattformen förbättrar kraftigt möjligheterna att utveckla skräddarsydda lösningar. Förvärvet av Racal Acoustics har också påtagligt bidragit till en betydelsefull breddning av produktportföljen

Adressera nya användargrupper

INVISIO eftersträvar att nå volymmarknader genom att öka antalet användargrupper som har likartade behov av att kommunicera i bullriga och utmanande miljöer och samtidigt skydda sin hörsel.

INVISIO har under 2021 fortsatt bearbetningen av polis och säkerhetsmarknaden. Allt fler polisorganisationer och brandförsvar visar intresse för INVISIOs lösningar

Expandera till nya geografier

INVISIO ska expandera till nya geografiska marknader. Inte minst kommer utvalda marknader i Asien, Mellanöstern och Sydamerika att spela en växande roll.

Expansionen till nya geografiska marknader, framförallt i Asien, har försvårats till följd av pandemin.

Hållbar och kostnadseffektiv verksamhet

En hållbar och lönsam fortsatt tillväxt ska bland annat upprätthållas genom fokus på kostnader både internt i bolaget och för tillverkningen av bolagets produkter. INVISIO och bolagets partners inom tillverkning har ett nära samarbete för att säkra volymfördelar och konkurrenskraftiga produktionskostnader.

Hög kostnadsmedvetenhet och ett långsiktigt, hållbart perspektiv är en naturlig del i affärsverksamheten. Hållbarhetsarbetet har under året intensifierats, bland annat genom rapportering av bolagets CO2-avtryck och ett förestående införande av en visselblåsarfunktion.

Resultat och målsättning

Det är INVISIOs målsättning att öka omsättningen med i genomsnitt minst 20 procent per år.

Bolagets målsättning är att rörelsemarginalen ska överstiga 15 procent.