Finansiella data per kvartal

MSEK2019
Q3
2019
Q4
2020
Q1
2020 Q22020 Q3

2020 Q4

2021 Q1

2021 Q2

2021 Q3

2021 Q4

2022 Q1

2022 Q2

2022 Q3

Totala intäkter109,2200,5116,8123,6118,7172,8143,7154,3142,7152,2137,4153,7195,1
Kostnader för sålda varor-46,9-77,4-49,6-43,7-59,070,6-61,1-64,8-60,3-66,4-55,4-65,3-81,8
Bruttovinst62,3123,167,279,959,8102,282,789,682,485,882,188,4113,3
Rörelsekostnader-43,6-49,6-52,8-55,4-43,461,9-69,9-75,4-85,7-84,5-85,9-96,7-95,8
Rörelseresultat18,873,514,424,416,440,212,814,2-3,41,3-3,8-8,317,5
Finansiella poster netto3,2-1,4-0,5-0,5-8,2-1,4-2,1-1,11,00,8-0,20,31,5
Resultat före skatt21,972,113,924,08,238,910,713,0-2,32,1-4,0-8,019,0
Skatt på periodens resultat-5,7-16,7-4,5-5,9-1,9-11,4-4,0-3,7-0,5-0,9-0,30,6-5,6
Periodens resultat16,255,49,418,16,227,56,79,4-2,81,3-4,3-7,313,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten39,058,651,949,7-66,550,434,025,48,523,13,38,14,1
Bruttomarginal, %57,161,457,564,650,359,157,558,057,756,459,757,558,1
Rörelsemarginal, %17,236,712,319,813,823,38,99,2-2,40,9-2,8-5,49,0
Vinstmarginal, %14,927,68,114,65,215,94,76,1-2,00,8-3,1-4,86,9
Soliditet, %77767672737357595861636361,0
Periodens resultat per aktie, SEK*0,371,260,210,410,140,620,150,21-0,060,03-0,1-0,1610,240,30
Eget kapital per aktie, SEK*7,258,309,038,148,358,599,059,089,139,379,389,6110,24
* Före utspädning