True

Investerare

På våra Investerar-sidor finns offentliggjord information om INVISIO, aktien, ägarstruktur samt uppgifter om kommande informations- och presentationstillfällen. Den här sektionen har till syfte att erbjuda ett brett utbud av finansiell information för att underlätta bedömningen av INVISIO.

Rapportering

Här finns INVISIOs senaste delårsrapport, presentation och webcast.

Varför investera i INVISIO?

Investment caset visar de mest betydelsefulla värdedrivarna för INVISIOs verksamhet och aktie.

Information om aktien

Aktiegraf tillsammans med övrig aktierelaterad information nås via denna länk.

Filmade intervjuer

Här återfinns de senaste intervjuerna av VD och andra befattningshavare samt filmat material från analysfirmor och medier.

Årsredovisningar

Årsredovisningen beskriver hur INVISIO ökar säkerheten för användare i uppdragskritiska miljöer samtidigt som deras hörsel skyddas.

Se en kort presentation av oss

INVISIO är ett tech- och tillväxtbolag med sund lönsamhet. Se VD presentera företaget.

Investerar- och mediakontakt

Michael Peterson
Director Investor Relations & Corporate Communictions
Direct: +45 53 72 77 33
Email: mpn@invisio.com