Investerare

Om INVISIO

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem med hörselskydd som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera samt arbeta effektivt.

INVISIOs tillväxt gynnas av strukturell efterfrågan på bolagets produkter. Parallellt driver INVISIO marknadstillväxten genom att utveckla nya, innovativa lösningar som ersätter traditionella produkter.

VD kommenterar delårsrapporten januari - mars 2019

”INVISIOs första kvartal var omsättningsmässigt svagt, men efter kvartalets utgång fick vi en betydelsefull order på 111 MSEK från en ny kund inom Försvarsdepartementet i USA. Vi bedömer att det finns goda möjligheter för ytterligare beställningar från kunden under kommande år. Ordern mottogs genom vårt nyligen tilldelade GSA-kontrakt. Förhoppningen var att ordern skulle kommit tidigare, men eftersom detta var vår första order genom GSA-systemet så tog processen lite längre tid. Majoriteten av leveransen förväntas ske under det andra kvartalet då vi sedan tidigare har byggt upp ett lager för ordern.”

- Lars Højgård Hansen, VD

 

 

Årsstämma 2019

INVISIOs årsstämma 2019 ägde rum den 2 maj 2019.

Mer