True

Investerare

Om INVISIO

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem med hörselskydd som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera samt arbeta effektivt.

INVISIOs tillväxt gynnas av strukturell efterfrågan på bolagets produkter. Parallellt driver INVISIO marknadstillväxten genom att utveckla nya, innovativa lösningar som ersätter traditionella produkter.

 

VD kommenterar delårsrapporten januari-mars 2020

”INVISIO inledde 2020 med god tillväxt och tillfredsställande orderingång och fick ytterligare en order från Security Force Assistance Brigades (SFAB) inom den amerikanska armén.

INVISIO genomförde också en första leverans av Intercom-systemet samt erhöll ytterligare en mindre beställning av lösningen.

Trots Covid-19 pågår alla väsentliga funktioner och aktiviteter inom bolaget i stort sett som vanligt. Förskjutningar i orderingång, leveranser av komponenter och slutprodukter kan inte uteslutas om de åtgärder som vidtas för att begränsa epidemin blir långvariga. INVISIOs finansiella ställning är dock god."

Lars Højgård Hansen, VD

Årsstämma 2020

INVISIOs årsstämma 2020 ägde rum den 5 maj 2020 i Stockholm.

Bolagsstämma