Investerare

Om INVISIO

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem med hörselskydd som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera samt arbeta effektivt.

INVISIOs tillväxt gynnas av strukturell efterfrågan på bolagets produkter. Parallellt driver INVISIO marknadstillväxten genom att utveckla nya, innovativa lösningar som ersätter traditionella produkter.

VD kommenterar Bokslutskommuniké 2018

”Under kvartalet mottog vi en första order på vårt nya intercomsystem. Efter kvartalets slut fick vi ett viktigt kontrakt i USA (GSA) som kommer att göra det enklare för myndighetskunder att köpa våra produkter. Flera större förväntade order och åtföljande leveranser under andra halvåret har förskjutits till första halvåret 2019, vilket påverkar utfallet för kvartalet och helåret 2018. Detta är en funktion av de ofta långa ledtiderna i vår bransch. INVISIO har under 2018 arbetat vidare enligt den fastslagna strategin och genomfört de största satsningarna i bolagets historia i form av fortsatt produktutveckling och organisationsuppbyggnad, både inom FoU och försäljning. Satsningarna kommer att ge effekt under 2019 i form av ett antal nya produktlanseringar som förväntas bidra till att stärka vår konkurrenskraft och vår tillväxt.”

- Lars Højgård Hansen, VD

 

 

Årsstämma 2019

INVISIOs årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 2 maj 2019 kl. 14:00.

Mer