Investerare

Om INVISIO

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem med hörselskydd som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera samt arbeta effektivt.

INVISIOs tillväxt gynnas av strukturell efterfrågan på bolagets produkter. Parallellt driver INVISIO marknadstillväxten genom att utveckla nya, innovativa lösningar som ersätter traditionella produkter.

VD kommenterar delårsrapport Q3 2018

”I stora delar av världen ser vi fortsatta satsningar på kommunikation och säkerhet samt ökande försvarsbudgetar och vi förväntar oss en kontinuerlig förstärkning av vår position som ledande leverantör. Under det gångna kvartalet har vi en svagare orderingång till följd av upphandlingar med ojämn frekvens och branschens långa ledtider. Ökningen av varulagret har skett för att snabbt kunna leverera på order som vi har goda skäl att förvänta oss.”

- Lars Højgård Hansen, VD

Årsstämma 2019

INVISIOs årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 2 maj 2019 kl. 14:00.

Mer