INVISIOs delårsrapport januari-mars 2021: Ökad aktivitet på marknaden

VD-kommentar
”Under årets första kvartal har vi noterat att aktivitetsnivån på marknaden sakta men säkert ökar, speciellt i USA. Den positiva bilden bekräftas av orderingången under särskilt senare delen av kvartalet. Integrationen med Racal Acoustics löper på enligt plan och under konceptet: ett företag med två starka varumärken,” säger Lars Højgård Hansen, VD på INVISIO.

Januari-mars 2021

 • Intäkter: 143,7 MSEK (116,8)
 • Bruttovinst: 82,7 MSEK (67,2)
 • Bruttomarginal: 57,5% (57,5)
 • EBITDA: 23,5 MSEK (16,8)
 • EBITDA-marginal: 16,3% (14,4)
 • Rörelseresultat: 12,8 MSEK (14,4)
 • Rörelsemarginal: 8,9% (12,3)
 • Periodens resultat: 6,7 MSEK (9,4)
 • Periodens resultat per aktie: 0,15 SEK (0,21)
 • Orderingång: 137,3 MSEK (90,3)
 • Orderbok: 191,5 MSEK (124,9)

Viktiga händelser under kvartalet

 • Förvärvet av Racal Acoustics slutfördes.
 • Ännu en amerikansk elitstyrka valde INVISIO och lade en första order. Ordervärdet understeg 20 MSEK men beställningen har strategisk betydelse.
 • INVISIOs ledningsgrupp utökades med James Ewing, Managing Director på Racal Acoustics.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,70 SEK per aktie (0,85).

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO
Mobil: +45 5372 7722  |  E-post:
lhh@invisio.com

Thomas Larsson, CFO, INVISIO
Mobil: +45 5372 7735  |  E-post:
thl@invisio.com

 

Inbjudan till telefonkonferens

INVISIO bjuder in media, investerare och analytiker till en telefonkonferens torsdagen den 29 april, klockan 10:00 där VD Lars Højgård Hansen presenterar INVISIOs delårsrapport.

Telefonkonferensen hålls på engelska och inleds med en kort presentation av rapporten följt av en frågestund.

Telefonnummer till konferensen

För att delta i konferensen ring ett av numren nedan. Vänligen ring in 5–10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen startar på fastställd tid.

Standard international: +44 (0) 207 192 83 38

Sverige (Lokalt nummer): +46 (0) 856618467, (Avgiftsfritt): +46 (0) 200125160

Danmark (Lokalt nummer): +45 32720417, (Avgiftsfritt): +45 80711246

Storbritannien (Lokalt nummer): +44 (0) 8444819752, (Avgiftsfritt): +44 (0) 8002796619

Tyskland (lokalt nummer): +49 (0) 6922222625, (Avgiftsfritt): +49 (0) 8007234756

Frankrike (Lokalt nummer): +33 (0) 170700781, (Avgiftsfritt): +33 (0) 805101465

Schweiz (Lokalt nummer): +41 (0) 445807145, (Avgiftsfritt): +41(0) 800000367

 

Konferens-ID: 749 3158
 

Webcast

För att följa presentationen via webben använd nedan länk:

https://edge.media-server.com/mmc/p/3tt8k4dp

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO
Mobil: +45 5372 7733 | E-post: mpn@invisio.com

 

Denna information är sådan information som INVISIO AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 28 april 2021, kl. 11:00 CEST.

Om INVISIO AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och integration. Företagets lösningar marknadsförs under de två varumärkena INVISIO och Racal Acoustics. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike, Storbritannien, Italien och Thailand samt via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.