INVISIOs bokslutskommuniké 2020: Förvärv stärker INVISIOs tillväxtmöjligheter

VD-kommentar
”INVISIO avslutar 2020 med ett intensivt fjärde kvartal, där förvärvet av Racal Acoustics utgör en viktig milstolpe. Affären innebär inte bara att INVISIOs intäktsbas ökar, utan också att bolaget nu kan erbjuda två av marknadens starkaste varumärken. Utvecklingen under kvartalet och 2020 har inneburit att vi både har stärkt bolaget och vår marknads­position, trots de mycket speciella förhållandena som råder. Sammantaget står INVISIO starkt rustat för att möta 2021, men utmaningarna ska inte underskattas. Vi befinner oss fortfarande mitt i en pandemi, som högst sannolikt kommer sätta sin prägel på åtminstone första halvåret 2021,” säger Lars Højgård Hansen, VD på INVISIO.

Oktober-december 2020

 • Intäkter: 172,8 MSEK (200,5)
 • Bruttovinst: 102,2 MSEK (123,1)
 • Bruttomarginal: 59,1 % (61,4)
 • EBITDA: 45,5 MSEK (76,0)
 • Rörelseresultat: 40,2 MSEK (73,5)
 • Rörelsemarginal: 23,3 % (36,7)
 • Periodens resultat: 27,5 MSEK (55,4)
 • Periodens resultat per aktie: 0,62 SEK (1,26)

Januari - december 2020

 • Intäkter: 532,0 MSEK (513,8)
 • Bruttovinst: 309 MSEK (313,3)
 • Bruttomarginal: 58,1 % (61,0)
 • EBITDA: 108,1 MSEK (142,6)
 • Rörelseresultat: 95,4 MSEK (132,6)
 • Rörelsemarginal: 17,9 % (25,8)
 • Periodens resultat: 61,2 MSEK (101,6)
 • Periodens resultat per aktie: 1,39 SEK (2,30)

Viktiga händelser under kvartalet

 • INVISIO annonserade förvärvet av Racal Acoustics, en världsledande leverantör av system för kommunikation och hörselskydd för miljöer med en konstant hög ljudnivå.
 • INVISIO lanserade ett egenutvecklat over-the-ear headset – INVISIO T7. Headsetet sätter en ny standard när det gäller vattentäthet, robusthet, flexibilitet och hörselskydd.
 • Orderboken vid kvartalets slut var 123,2 MSEK (145,0).

Viktiga händelser efter kvartalet

 • Förvärvet av Racal Acoustics slutfördes.
 • Ännu en amerikansk elitstyrka valde INVISIO och lade en första order. Ordervärdet understeg 20 MSEK men beställningen har strategisk betydelse.
 • Ledningsgruppen utökades med James Ewing, Managing Director på Racal Acoustics.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,70 SEK per aktie (0,85)

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO
Mobil: +45 5372 7722  |  E-post:
lhh@invisio.com

Thomas Larsson, CFO, INVISIO
Mobil: +45 5372 7735  |  E-post:
thl@invisio.com

 

Inbjudan till telefonkonferens

INVISIO bjuder in media, investerare och analytiker till en telefonkonferens måndagen den 15 februari, klockan 15:00 där VD Lars Højgård Hansen presenterar INVISIOs bokslutskommuniké 2020. Telefonkonferensen hålls på engelska och inleds med en kort presentation av rapporten följt av en frågestund.

Telefonnummer till konferensen

För att delta i konferensen ring ett av numren nedan. Vänligen ring in 5–10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen startar på fastställd tid.

Standard international: +44 (0) 207 192 83 38

Sverige (Lokalt nummer): +46 (0) 856618467, (Avgiftsfritt): +46 (0) 200125160

Danmark (Lokalt nummer): +45 32720417, (Avgiftsfritt): +45 80711246

Stor Britannien (Lokalt nummer): +44 (0) 8444819752, (Avgiftsfritt): +44 (0) 8002796619

Tyskland (lokalt nummer): +49 (0) 6922222625, (Avgiftsfritt): +49 (0) 8007234756

Frankrike (Lokalt nummer): +33 (0) 170700781, (Avgiftsfritt): +33 (0) 805101465

Schweiz (Lokalt nummer): +41 (0) 445807145, (Avgiftsfritt): +41(0) 800000367

 

Konferens-ID: 694 0578
 

Webcast

För att följa presentationen via webben använd nedan länk:

https://edge.media-server.com/mmc/p/8vnam9ea

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO
Mobil: +45 5372 7733 | E-post: mpn@invisio.com

Denna information är sådan information som INVISIO AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 15 februari 2021, kl. 14:00 CET.

Om INVISIO AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialist­­­­kunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, material­teknik och integration. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike, Storbritannien, Italien och Thailand samt vi ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.