INVISIOs långtidskontrakt med UK MoD förnyat

INVISIO och dess partner Marlborough Communications har tilldelats ett treårigt In-Service Support-kontrakt, med en option på ytterligare två år för att leverera kommunikationssystem med hörselskydd till det brittiska försvarsministeriet (MoD).

Det nya kontraktet föregås av ett 5-årigt avtal som tillkännagavs 2017 och som löpte ut i mars 2022. Det tidigare kontraktet gav upphov till cirka 180 MSEK i orderingång under avtalsperioden.

Det nya avtalet avser INVISIOs personliga system och är en del av slutkundens pågående moderniseringsprogram av system som möjliggör effektiv kommunikation och hörselskydd.

En initial order på 16 MSEK har erhållits. Ytterligare order förväntas dels för att uppgradera tidigare införskaffad utrustning, dels för att införskaffa nya INVISIO-produkter.

Avtalet avser produkter och lösningar baserade på INVISIOs nya AI- och mjukvaru­baserade teknologiplattform. Plattformen, som innehåller en rad nya innovationer och är utvecklad för försvars- och säkerhetsproffs, sätter en ny standard för kommunika­tions­­möjligheter och hörselskydd för extrema förhållanden.

”Vi är mycket nöjda att kunden, som verkar under de mest utmanande förhållanden, har valt att förnya kontraktet. Vi bedömer att vi kommer erhålla beställningar i ungefär samma utsträckning som under det tidigare kontraktet, men som vanligt finns det inga garantier vad gäller volymer,” säger Lars Højgård Hansen, VD för INVISIO.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO
Mobil: +45 5372 7722  |  E-post:
lhh@invisio.com

 

Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO
Mobil: +45 5372 7733  |  E-post: mpn@invisio.com

Denna information är sådan information som INVISIO AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 13 april 2022, kl. 08:30 CEST.
 

Om INVISIO AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper
i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialist­­­­kunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, material­­teknik och integration. Företagets lösningar marknadsförs under de två varumärkena INVISIO och Racal Acoustics. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike, Storbritannien, Italien och Thailand samt via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats
www.invisio.com.