Ökat antal aktier och röster i INVISIO med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner

Till följd av utnyttjande av utestående teckningsoptioner som getts ut för att säkerställa leverans av aktier under INVISIOs personaloptionsprogram 2018/2021 har bolagets aktiekapital ökat från 44 098 494 SEK till 44 540 494 SEK. Det är en ökning med 442 000 SEK fördelat på 442 000 stycken nya aktier. Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår därmed till 44 540 494.

INVISIOs personaloptionsprogram 2018/2021, som antogs av bolagsstämman den 26 april 2018, ger bolagets anställda en möjlighet att förvärva nytecknade aktier. Under tiden 15 maj till 30 juni har innehavarna av personaloptionerna rätt att utnyttja personaloptionerna för förvärv av nya aktier i bolaget.

Redogörelse för personaloptionsprogrammet finns i INVISIOs årsredovisning 2020.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO
Mobil:
+ 45 5372 7722 | E-post: lhh@invisio.com

Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO

Mobil: +45 5372 7733 | E-post: mpn@invisio.com

 

Detta är sådan information som Invisio AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom VDs försorg, för offentliggörande den 31 maj 2021, kl. 08:30 CEST.                                                                                                                                               

                                                     

Om INVISIO AB (publ)

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialist­kunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, material­teknik och integration. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike, Storbritannien och Italien och via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.