INVISIO erhåller volymbeställning av Intercom-systemet

INVISIO erhåller en större order avseende Intercom-systemet, där kunden är ett europeiskt NATO-land. Beställningen värderas till 13 MSEK.

Beställning är en betydelsefull referensorder för det nya Intercom-systemet och det är bolagets bedömning att kundens framtida behov kan leda till ytterligare större beställningar.

Systemen ska levereras under tredje kvartalet 2022 och det sammanlagda värdet uppgår till 13 MSEK.

”Orden bekräftar vår uppfattning att Intercom-systemet kommer generera betydande intäkter inom en inte alltför avlägsen framtid. Det finns ett stort intresse för det nya systemet och ett flertal utvärderingsprojekt pågår just nu ute hos kunder,” säger Lars Højgård Hansen, VD för INVISIO.

Om Intercom-systemet

Intercom-systemet är en ny innovativ lösning, utvecklad av INVISIO, som möjliggör enkel och effektiv intern­kommunikation i fordon, båtar och helikoptrar, till en kostnad som betydligt understiger traditionella lösningar.

Lösningen möjliggör för användarna att koppla upp sig mot fordonets kommunikations­nät, och att kommunicera med fordonets förare och övriga passagerare, på ett betydligt enklare sätt än vad som tidigare varit möjligt.

Intercom-systemet används redan idag i skarpa miljöer och ett antal kunder har också certifierat lösningen för användning i Black Hawk-helikoptrar. Dessa två framgångar är betydelsefulla för lösningens fortsatta marknadsföring.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO
Mobil: +45 5372 7722  |  E-post:
lhh@invisio.com

 

Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO
Mobil: +45 5372 7733  |  E-post: mpn@invisio.com

Denna information är sådan information som INVISIO AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 29 juli 2022, kl. 12:00 CEST.
 

Om INVISIO AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialist­­­­kunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, material­­teknik och integration. Företagets lösningar marknadsförs under de två varumärkena INVISIO och Racal Acoustics. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike, Storbritannien, Italien och Thailand samt via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.