INVISIOs bokslutskommuniké 2021: Utmanande 2021 avslutades med stark orderingång som fortsatt under 2022

VD-kommentar
”Aktiviteten på marknaden ökade successivt under slutet av 2021. Ett tydligt resultat av detta är det femåriga ramavtal vi nyligen ingick med systemintegratören för ett europeiskt fordonsprogram avseende det nya RA4000 Magna™-headsetet. Kontraktet beräknas ha ett sammanlagt värde på cirka 275 MSEK. De genomförda framåtriktade satsningarna, där förvärvet av Racal Acoustics ingår, har stärkt vår marknadsledande ställning ytterligare. Även om leveranser i början av 2022 fortfarande kan påverkas av pandemieffekter, tror vi på en återgång till mer normala förhållanden på INVISIOs marknader under året,” säger Lars Højgård Hansen, VD på INVISIO.

Oktober - December 2021

 • Intäkter: 152,2 MSEK (172,8)
 • Bruttovinst: 85,8 MSEK (102,2)
 • Bruttomarginal: 56,4% (59,1)
 • EBITDA: 12,6 MSEK (45,5)
 • EBITDA-marginal: 8,3% (26,3)
 • Rörelseresultat: 1,3 MSEK (40,2)
 • Rörelsemarginal: 0,9% (23,3)
 • Periodens resultat: 1,3 MSEK (27,5)
 • Periodens resultat per aktie: 0,03 SEK (0,62)
 • Orderingång: 160,0 MSEK (125,6)
 • Orderbok: 224,7 MSEK (123,2)

Januari-december 2021

 • Intäkter: 593,0 MSEK (532,0)
 • Bruttovinst: 340,4 MSEK (309,0)
 • Bruttomarginal: 57,4% (58,1)
 • EBITDA: 69,9 MSEK (108,1)
 • EBITDA-marginal: 11,8% (20,3)
 • Rörelseresultat: 24,9 MSEK (95,4)
 • Rörelsemarginal: 4,2% (17,9)
 • Periodens resultat: 14,5 MSEK (61,2)
 • Periodens resultat per aktie: 0,33 SEK (1,39)
 • Orderingång: 628,1 MSEK (525,7)
 • Orderbok: 224,7 MSEK (123,2)

Viktiga händelser under kvartalet

 • INVISIO ingick samarbetsavtal och erhöll en icke-bindande order på 200 Intercom-system av SkyRunner - tillverkare av ultralätta flygfordon.
 • INVISIO erhöll en beställning av 40 Intercom-system från ett europeiskt NATO-land.
 • Ytterligare en armé i ett europeiskt NATO-land valde INVISIO och lade en första order på närmare 25 MSEK.

Viktiga händelser efter kvartalet

 • INVISIO tecknade ett femårigt ramavtal värt cirka 275 MSEK. Kunden är en systemintegratör av ett europeiskt fordonsprogram.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,70 SEK per aktie (0,70).

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO
Mobil: +45 5372 7722  |  E-post:
lhh@invisio.com

Thomas Larsson, CFO, INVISIO
Mobil: +45 5372 7735  |  E-post:
thl@invisio.com

 

Inbjudan till telefonkonferens

INVISIO bjuder in till en telefonkonferens tisdagen den 15 februari, klockan 10:00 där VD Lars Højgård Hansen presenterar bokslutskommunikén. Telefonkonferensen hålls på engelska och inleds med en kort presentation av rapporten följt av en frågestund.

Telefonnummer till konferensen

För att delta i konferensen ring ett av numren nedan. Vänligen ring in 5–10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen startar på fastställd tid.

Standard international: +44 (0) 207 192 83 38

Sverige (Lokalt nummer): +46 (0) 856618467, (Avgiftsfritt): +46 (0) 200125160

Danmark (Lokalt nummer): +45 32720417, (Avgiftsfritt): +45 80711246

Storbritannien (Lokalt nummer): +44 (0) 8444819752, (Avgiftsfritt): +44 (0) 8002796619

Tyskland (lokalt nummer): +49 (0) 6922222625, (Avgiftsfritt): +49 (0) 8007234756

Frankrike (Lokalt nummer): +33 (0) 170700781, (Avgiftsfritt): +33 (0) 805101465

Schweiz (Lokalt nummer): +41 (0) 445807145, (Avgiftsfritt): +41(0) 800000367

Konferens-ID: 1129 026

Webcast:

För att följa presentationen via webben använd nedan länk:
https://edge.media-server.com/mmc/p/b6o4n4wf

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO
Mobil: +45 5372 7733 | E-post: mpn@invisio.com

Denna information är sådan information som INVISIO AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss­bruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 14 februari 2022, kl. 14:00 CET.

Om INVISIO AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och integration. Företagets lösningar marknadsförs under de två varumärkena INVISIO och Racal Acoustics. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike, Storbritannien, Italien och Thailand samt via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.