Sub banner Investor Relations

Aktieägare

Ägande i INVISIO AB, per 2023-10-31 (Euroclear/Modular Finance)
Totalt antal aktieägare: 5 700

 

Ägare Antal aktier Antal röster och kapital (%)
William Demant 7 523 474 16,5
SEB Fonder 4 432 170 9,72
Swedbank Robur Fonder 2 950 000 6,47
Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) 2 795 114 6,13
Handelsbanken Fonder 2 257 385 4,95
Fidelity Investments (FMR) 1 738 458 3,81
C WorldWide Asset Management 1 683 833 3,69
Novo Holdings A/S 1 436 325 3,15
AMF Pension & Fonder 1 388 937 3,05
Vanguard 1 338 867 2,94
Övriga 18 045 631 39,58
Totalt 45 590 194 100,0

 

Get in touch with us (7)
Vi är redo att hjälpa till
Kontakta oss om du har några frågor
Contact US Market T E Request
Utforska våra lösningar
Taktisk kommunikation för försvar och allmän säkerhet