Sub banner Investor Relations

Finansiell översikt

2022 i korthet

2022 i siffror

Key Numbers 2022 SE
VD, Lars Højgaard
Hög försäljning och välfylld orderbok i Q3 2023

Den positiva utvecklingen fortsatte under det tredje kvartalet. Försäljningen översteg 300 MSEK och var den högsta i ett enskilt kvartal. Orderingången var över 250 MSEK, och orderboken rymde beställningar i slutet av kvartalet till ett värde om drygt 700 MSEK. Vi står därför fast vid tidigare uttalanden om en fortsatt stark försäljning och lönsamhet under flera kvartal framöver.

Årsredovisningar
INV 220914 Invisio 1036 674X674
Finansiella rapporter och data

Finansiella intervjuer

Get in touch with us (7)
Vi är redo att hjälpa till
Kontakta oss om du har några frågor
Contact US Market T E Request
Utforska våra lösningar
Taktisk kommunikation för försvar och allmän säkerhet