Finansiell översikt

Året i korthet

2022 i siffror

Key Numbers 2022 SE
VD, Lars Højgaard
Q1 2023 är det bästa kvartalet i bolagets historia med stark orderingång,
försäljning och resultat

INVISIO inleder 2023 starkt, både orderingång och intäkter är på en högre nivå än tidigare. Utvecklingen innebär också en stärkt brutto- och rörelsemarginal.

De framåtriktade satsningarna, en betydande orderbok och en allt aktivare marknad gör att vi förutspår en fortsatt positiv utveckling under året.

Årsredovisningar
INV 220914 Invisio 1036 674X674
Finansiella rapporter och data

Finansiella intervjuer

Vi är redo att hjälpa till
Kontakta oss om du har några frågor
Utforska våra lösningar
Taktisk kommunikation för försvar och allmän säkerhet