Sub banner Investor Relations

Strategi och mål

Finansiella mål

2023 Finansiella Mål
1 /
Öka penetrationen på befintliga marknader
Utöver att vinna nya upphandlingar strävar INVISIO efter att öka försäljningen inom ramen för redan ingångna avtal på huvudmarknaderna i Nordamerika och Europa.

Antal användare fortsätter att öka. Penetrationsgraden för det personliga systemet bland försvarskunder i Europa och USA bedöms uppgå till drygt 10 procent.

Solutions
Royal Danish Army (1)
/ 2
Bredda produktportföljen genom innovativ utveckling
INVISIO avser att kontinuerligt bredda produktportföljen med användarvänliga, flexibla och kostnads effektiva produkter. Breddningen sker huvudsakligen genom innovativ och kundnära produktutveckling.

Lanseringen av den nya AI- och mjukvarubaserad teknik-plattformen förbättrar kraftigt möjligheterna att utveckla skräddarsydda lösningar. Förvärvet av Racal Acoustics har också påtagligt bidragit till en betydelsefull breddning av produktport följen.

Produkter
3 /
Adressera nya användargrupper
INVISIO avser att nå nya volymmarknader genom att adressera nya användargrupper med lik artade behov av att kommunicera i bullriga och utmanande miljöer och samtidigt skydda sin hörsel.

INVISIO har under 2021 fortsatt bearbetningen av polis- och säkerhets marknaden. Allt fler polisorganisationer och brandförsvar visar intresse för INVISIOs lösningar.

Vem vi tjänar
Shutterstock 80081197
4 /
Expandera till nya geografier
INVISIO ska expandera till nya geografiska marknader. Inte minst kommer utvalda marknader i Asien, Mellanöstern och Sydamerika att spela en växande roll.

Expansionen till nya geografiska marknader, framförallt i Asien, har försvårats till följd av pandemin.

Historik
Markets Blue
5 /
Hållbar och kostnadseffektiv verksamhet
En fortsatt hållbar och lönsam tillväxt ska upprätthållas genom fokus på kostnader både internt i bolaget och för tillverkningen av bolagets produkter. INVISIO och bolagets partners inom tillverkning har ett nära samarbete för att säkra volymfördelar och konkurrenskraftiga produktionskostnader.

Hög kostnadsmedvetenhet och ett långsiktigt, hållbart perspektiv är en naturlig del i affärsverksamheten. Hållbarhetsarbetet har under året intensifierats, bland annat genom rapportering av bolagets CO2-avtryck och införande av en visselblåsarfunktion.

Hållbarhet
Background picture leaf (2)
Get in touch with us (7)
Vi är redo att hjälpa till
Kontakta oss om du har några frågor
Contact US Market T E Request
Utforska våra lösningar
Taktisk kommunikation för försvar och allmän säkerhet