Press Releases

INVISIO i korthet

Mål & strategi
Innovativa lösningar som gör skillnad

INVISIOs övergripande mål är att generera uthållig tillväxt med god lönsamhet. De finansiella målen är att öka omsättningen med i genomsnitt 20 procent per år och att rörelsemarginalen ska över tid överstiga 15 procent.

För att nå målen krävs fortsatt innovativ produktutveckling, marknads-bearbetning och expansion, samt kostnadsfokus.

Strategi och mål
220916 Invisio Tillverkning 1000 JPG High Res
VD, Lars Højgaard
INVISIO är tillbaka på tillväxtspåret

Avslutningen på 2022 blev stark. Bolaget gick in i 2023 med en rekordstor orderbok om drygt 625 MSEK. Samtidigt har lönsamheten stärkts, rörelsemarginalen överstiger 20 procent i fjärde kvartalet 2022.

De omfattande framåtriktade satsningarna som genomförts under de senaste åren avseende en breddning av produktportföljen, förvärvet av Racal Acoustics samt förstärkningen av både R&D- och försäljnings-organisationen har resulterat i att INVISIO idag är betydligt starkare. 

Årsredovisningar
INV 220914 Invisio 1036 674X674

Strategi för fortsatt lönsam tillväxt

Klicka här för att läsa mer om strategins olika delar

Strategi SE
Grundpelarna för INVISIOs affär
Kunden först, Innovation, Passion och Lagarbete

Mission

INVISIO erbjuder tekniskt avancerad personlig kommunikations- och skyddsutrustning som låter användaren:

- Kommunicera tydligt i även de mest extrema miljöer.
- Skydda hörseln mot skadligt ljud.
- Bibehålla full situationsmedvetenhet samtidigt som den är skyddad.
- Sömlöst integrera med en lång rad kommunikationsenheter och utrustning.

Vision

INVISIO strävar efter att ständigt flytta teknikens gränser för att skydda och möjliggöra för professionella att agera och kommunicera tydligt och säkert i alla miljöer med högsta möjliga prestanda.

Protectionatwork

En skalbar affärsmodell

Kärnan i INVISIOs affärsmodell är att utifrån en hög kundförståelse och innovationsförmåga utveckla effektiva kommunikationslösningar som skapar värde för både användare och samhälle.

A Scalable Business Model SE
Investment case
Varför investera i INVISIO?
Bolaget har under de senaste åren gjort betydande investeringar i både kunderbjudandet och sin försäljningsorganisation. Investeringarna har bland annat resulterat i ett nytt erbjudande – Intercom-systemet – och försäljningskontor i USA, Frankrike och Italien.

Målet för INVISIOs försäljning är att den ska växa med i genomsnitt 20 procent per år. Målet för rörelsemarginalen är att den ska över tid överstiga 15 procent.

Investment caset syftar till att visa betydelsefulla värdedrivare för INVISIO-aktien.

Varför investera i INVISIO?
Mp 15070 Tt
Get in touch with us (7)
Vi är redo att hjälpa till
Kontakta oss om du har några frågor
Contact US Market T E Request
Utforska våra lösningar
Taktisk kommunikation för försvar och allmän säkerhet